Commit Advies,
het traject

CommitAdvies traject

Onze werkwijze in details

Elk coachingstraject is uniek. Toch zijn er vaste peilers binnen elk traject die de bandbreedte bepalen. Dit zorgt voor een te controleren kwaliteit en maakt dat wij immer voldoen aan de eisen die u als client mag stellen. Ook weet u voorafgaande aan het traject al waar u aan toe bent. Elke stap binnen het begeleidingsproces is vooraf duidelijk.

 Intake

verftubesWe bepalen samen met de medewerker de gewenste inhoud van de begeleiding, geven het traject vorm en bepalen wie optreedt als persoonlijke begeleider. Op basis hiervan wordt bepaald welke onderwerpen uit de viertal volgende stappen meer of minder aandacht behoeven.

Kennis en ervaring

tibetaansevlaggetjesIn deze module richten we ons op het (arbeids-)verleden. We bespreken de gemaakte loopbaanstappen om inzicht te krijgen in de keuzemomenten en zaken die hierbij een rol hebben gespeeld. Het accepteren van gemaakte stappen en erkennen van processen die hierin een rol spelen geeft vertrouwen voor de toekomst. We maken bijvoorbeeld gebruik van de werkmethode ‘biografisch werken’.

Drijfveren en talenten

strandtentjesWe brengen de kerncompetenties, persoonlijkheidskenmerken en waarden in beeld. De inventarisatie brengt niet alleen de eigenschappen, vaardigheden en houdingsaspecten van de medewerker naar voren, maar maakt ook duidelijk wat hem of haar motiveert en waarom. Daardoor ben je in staat bewuster keuzes te maken en een toekomstbeeld te formuleren. We werken hier bijvoorbeeld met: * sterkte en zwakte analyse * werkwaarden * werkcultuur * persoonlijke eigenschappen * vaardigheden/kerncompetenties * loopbaanankers

Arbeidsmarktverkenning

photodune 4091121 kite flying xsWe brengen in deze module de mogelijkheden op de arbeidsmarkt in beeld. De medewerker leert zoeken op de arbeidsmarkt, advertenties analyseren, brieven schrijven en presentatietechnieken. Een belangrijk onderdeel hiervan is het in kaart brengen van het netwerk en het optimaal inzetten van de mogelijkheden die het netwerk biedt. Bovenal zal ze weg wijs gemaakt worden in de sociale media.

5. Actie (solliciteren)

kleurpotloden2In deze fase gaan we daadwerkelijk op zoek naar geschikte vacatures en bereiden we samen sollicitatiegesprekken voor. Als een psychologische of competentietest gewenst is, maken we gebruik van de diensten van externe bureaus waar we nauw mee samenwerken.

Nazorg

kanosMocht onze client een baan vinden, wordt er met hem of haar contact onderhouden hoe het met de nieuwe baan gaat.