Commit Advies,
het traject

CommitAdvies traject

Onze werkwijze in details
Elk coachingstraject is uniek. Toch zijn er vaste peilers binnen elk traject die de bandbreedte bepalen. Dit zorgt voor een te controleren kwaliteit en maakt dat wij immer voldoen aan de eisen die u als client mag stellen. Ook weet u voorafgaande aan het traject al waar u aan toe bent. Elke stap binnen het begeleidingsproces is vooraf duidelijk.

 Kennismakingsgesprek

Toch kies je zelf de kleur die het moet wordenWe bepalen samen met jou de gewenste inhoud van de begeleiding, geven het traject vorm en bepalen wie optreedt als persoonlijke begeleider. Op basis hiervan wordt bepaald welke onderwerpen uit de viertal volgende stappen meer of minder aandacht behoeven.

Als de klik aanwezig is zetten we het administratieve proces in gang, zodat we na goedkeuring kunnen starten.

Werkfit

Commit Advies gaat met jou deze uitdaging aan

In dit traject richten we ons op het werknemersvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en arbeidsmarktpositie.

We bespreken de gemaakte loopbaanstappen om inzicht te krijgen in de keuzemomenten en zaken die hierbij een rol hebben gespeeld. Het accepteren van gemaakte stappen en erkennen van processen die hierin een rol spelen geeft vertrouwen voor de toekomst.
We brengen samen de mogelijkheden op de arbeidsmarkt in beeld. U leert zoeken op de arbeidsmarkt, advertenties analyseren, brieven schrijven en presentatietechnieken. Een belangrijk onderdeel hiervan is het in kaart brengen van het netwerk en het optimaal inzetten van de mogelijkheden die het netwerk biedt. Bovenal zal u wegwijs gemaakt worden in de sociale media.

Naar werk

Vierlies nooit je kleur, maar omarm gerust een nieuweIn deze fase gaan we daadwerkelijk op zoek naar geschikte vacatures en bereiden we samen sollicitatiegesprekken voor.